Bánh Trung Thu 2023

Hộp Đoàn Viên [2023 New]

Hộp Đoàn Viên [2023 New]

320.000₫

Hộp 4 bánh bao gồm: - Bánh nướng nhân hạt sen 150g - Bánh nướng nhân cốm xanh 150g - Bánh nướng nhân thập cẩm 150g - Bánh nướng nhân đậu đỏ 150g

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Lục Bảo [2023 New]

Hộp Lục Bảo [2023 New]

390.000₫

Hộp 4 bánh bao gồm: - Bánh nướng nhân hạt sen 120g - Bánh nướng nhân cốm xanh 120g - Bánh nướng nhân thập cẩm 120g - Bánh nướng nhân đậu đỏ 120g

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Kim Bảo [2023 New]

Hộp Kim Bảo [2023 New]

390.000₫

Hộp 4 bánh bao gồm: - Bánh nướng nhân hạt sen 120g - Bánh nướng nhân cốm xanh 120g - Bánh nướng nhân thập cẩm 120g - Bánh nướng nhân đậu đỏ 120g

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Thanh Ngân [2023 New]

Hộp Thanh Ngân [2023 New]

450.000₫

Hộp 4 bánh bao gồm: - Bánh nướng nhân hạt sen 150g - Bánh nướng nhân cốm xanh 150g - Bánh nướng nhân thập cẩm 150g - Bánh nướng nhân đậu đỏ 150g

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Vân Long [2023 New]

Hộp Vân Long [2023 New]

480.000₫

Hộp 6 bánh bao gồm: - Bánh nướng nhân hạt sen 80g - Bánh nướng nhân đậu xanh 80g - Bánh nướng nhân thập cẩm 80g - Bánh nướng nhân đậu đỏ 80g - Bánh nướng nhân trà xanh 80g - Bánh nướng nhân sữa dừa 80g

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Cát Tường [2023 New]

Hộp Cát Tường [2023 New]

560.000₫

hộp 6 bánh nướng 80gr: - Hạt sen - Đậu xanh - Nhân sâm - Đậu đỏ - Trà xanh - Sữa dừa

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Trống Đồng [2023 new]

Hộp Trống Đồng [2023 new]

660.000₫

Hộp 5 bánh nướng 120gr: - Đậu sen - Hạt xanh - Đậu đỏ - Sữa dừa - Nhân sâm

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Rubic [2023 New]

Hộp Rubic [2023 New]

820.000₫

Hộp 8 bánh nướng 80gr bao gồm nhân: - Cốm xanh - Thập cẩm - Mè đen - Đậu đỏ - Sữa dừa - Yến sào - Nhân sâm - Trà xanh

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Thanh Bình [2023 New]

Hộp Thanh Bình [2023 New]

850.000₫

Hộp 8 bánh bao gồm: - Bánh nướng nhân cốm xanh 80g - Bánh nướng nhân thập cẩm 80g - Bánh nướng nhân mè đen 80g - Bánh nướng nhân đậu đỏ 80g - Bánh nướng nhân sữa dừa 80g - Bánh nướng nhân yến sào 80g - Bánh nướng nhân nhân sâm 80g - Bánh nướng nhân...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp Phú Quý [2023 New]

Hộp Phú Quý [2023 New]

1.800.000₫

Hộp 6 bánh + Rượu, bánh bao gồm: - Bánh nướng nhân đậu xanh 120g - Bánh nướng nhân yến sào 120g - Bánh nướng nhân nhân sâm 120g - Bánh nướng nhân trà xanh 120g - Bánh nướng nhân sữa dừa 120g - Bánh nướng nhân hạt sen 120g

Thêm vào giỏ hàng