Bánh lẻ - Bánh trung thu 2021

45.000₫

Tên sản phẩm Trọng lượng Giá bán (đã bao gồm VAT)
 Dẻo chay   150                                       45,000
 Dẻo thập cẩm  150                                       59,000
 Dẻo đậu xanh   150                                       59,000
 Dẻo hạt sen   150                                       59,000
 Dẻo thập cẩm cổ truyền  220                                       65,000
 Nướng cổ truyền  220                                       65,000
 Nướng Hạt Sen  150                                       59,000
 Nướng Đậu Xanh  150                                       59,000
 Nướng Cốm Xanh  150                                       59,000
 Nướng thập cẩm  150                                       59,000
 Nướng Sữa Dừa  150                                       59,000
 Nướng Mè Đen  150                                       59,000
 Nướng Đậu Đỏ  150                                       59,000
 Nướng Sầu Riêng  150                                       59,000
 Nướng Café  150                                       59,000
 Nướng Trà Xanh  150                                       59,000